Certificats elèctrics a Reus

¿QUE ÉS UN CERTIFICAT ELÈCTRIC?

El Butlletí Elèctric és un document que verifica la instal·lació d'electricitat i manifesta que tot es troba en perfecte estat. Aquest certificat ho expedeix l'instal·lador autoritzat, contractat pel consumidor prèviament, i inclou els següents conceptes:

  • Potència màxima que es pot contractar.
  • Terme de potència admissible.
  • Croquis amb la ubicació de cada component.
  • Totes les característiques de la instal·lació elèctrica detallades.

¿EN què CAS ES NECESSITA UN CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA?

El butlletí també és conegut com el Certificat d'Instal·lació Elèctrica i fa mancada presentar-ho en tots els tràmits que es duguin a terme amb la companyia energètica. L'usuari solament haurà de mostrar-ho en els següents casos:

  • En les altes d'electricitat, per a habitatges nous on mai va haver-hi subministrament anteriorment.
  • Quan s'augmenta la potència contractada i aquesta supera el terme admissible per la instal·lació.
  • El Butlletí Elèctric té un període de caducitat de 20 anys i serà requerit passada aquesta data.

¿COM ACTUA SERVIMAF QUAN ENS DEMANEN CERTIFICATS O BUTLLETINS D'ELECTRICITAT

Abans de donar un certificat, la nostra empresa, es revisarà completament la instal·lació, fent proves d'aïllament, proves de connectivitat a terra i prova de diferencials. Comprovant que tot compleixi la normativa vigent del reglament del 2002.

Una vegada realitzada la verificació satisfactòriament, elaborarem el butlletí al client perquè pugui presentar-ho abans la companyia elèctrica.

CERTIFICAT ELÈCTRIC A REUS I TARRAGONA

FEM BUTLLETINS DE RECONEIXEMENT PER A CANVIS DE NOM I REENGANXAMENT DE COMPTADOR

Si el pis ha estat construït anterior a l'any 2002, ens acollirem al reglament del 1973 i comprovarem que hagin com a mínim dos circuits, un d'enllumenat i un altre d'endolls, que tingui diferencial i que el icpm sigui de la potència que contractaran, també ens assegurarem que l'aïllament dels cables compleixi la normativa (no es fa butlletí en el cas d'haver-hi cables multicolors o cables de roba) perquè estan prohibits. S'hauria de canviar el cable.

En el cas que la construcció sigui després de l'any 2002 ens acollirem al reglament actual que és més estricte.