BUTLLETINS DE GAS A REUS

En quins casos es necessita el Certificat d'Instal·lació de gas?

Els Certificats d'instal·lació de gas natural són requerits per la distribuïdora de la seva zona, que és l'encarregada de proporcionar-li el subministrament de gas, i que ho sol·licitarà al consumidor del mateix. Aquest document ha de ser expedit i lliurat en els següents casos que se citen:

  • Si el client va a donar d'alta el gas natural en un habitatge de nova construcció.
  • Quan es tracta d'un domicili de segona ocupació i el subministrament de gas porta dau de baix molt temps.
  • En cas de realitzar qualsevol canvi en la instal·lació, s'haurà de presentar un nou Certificat de la Instal·lació Individual de gas, que confirmi que està en perfecte estat.

La comercializadora que es contracti serà l'encarregada de sol·licitar aquest tipus de dada, però qui realment ho necessita és la distribuïdora de la seva zona, i serà necessari perquè es pugui continuar amb la tramitació del proveïment de gas natural.

¿QUE REALITZEM PERQUÈ OBTINGUI EL Certificat d'Instal·lació de gas natural?

El Certificat d'Instal·lació de gas natural serà emès per una empresa instal·ladora en aquest cas Servimaf la viabilitat de la instal·lació de gas.

Servimaf realitzarà les següent actuacions:

  • Realitzarem les proves d'estanqueïtat necesaries.
  • Ens assegurarem que no hi hagi instal·lació encastada.
  • Comprovarem que les claus de pas estiguin en optimas condicions.
  • Revisarem els sistemes de ventilació de la instal·lació.
  • Comprovarem que la caldera compleixi amb la normativa vigent.
  • Realitzarem el croquis de la instal·lació, prenent mesures i revissando diàmetres dels tubs de gas.